Number of the records: 1  

Kombinatorika pro 2. ročník gymnázií se zaměřením na matematiku

  1. VRBA, Antonín. Kombinatorika pro 2. ročník gymnázií se zaměřením na matematiku. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 39s.

Number of the records: 1