Number of the records: 1  

Geometrie pro IV. třídu gymnásií a reálných gymnásií

  1. VOJTĚCH, Jan. Geometrie pro IV. třídu gymnásií a reálných gymnásií. V Praze : Jednota českých matematiků, 1910. 142 s.

Number of the records: 1