Number of the records: 1  

Alternativní učební osnovy pro 3. ročník základní školy založené na principech otevřeného vyučování

  1. VÁCLAVÍK, Vladimír. Alternativní učební osnovy pro 3. ročník základní školy založené na principech otevřeného vyučování. Hradec Králové : Vysoká škola pedagogická, 1996. 49 s.

Number of the records: 1