Number of the records: 1  

Matematika pro I. ročník gymnázia

  1. ŠEDIVÝ, Jaroslav. Matematika pro I. ročník gymnázia. Sešit 2. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 282 s. Učebnice pro gymnázia.

Number of the records: 1