Number of the records: 1  

Němčina pro jazykové školy

  1. HÖPPNEROVÁ, Věra. Němčina pro jazykové školy : poslechová cvičení a texty. 2. Praha : Scientia, 1995. 60 s. ISBN 80-7183-046-1.

Number of the records: 1