Number of the records: 1  

Příspěvek ke studiu historie hudební výchovy ve východních Čechách

  1. VELETA, Miloslav. Příspěvek ke studiu historie hudební výchovy ve východních Čechách. In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 90 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1969, s. 9-34.
Number of the records: 1