Number of the records: 1  

Němčina pro jazykové školy

  1. VAVERKOVÁ, Irena. Němčina pro jazykové školy. 3. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1967. 373 s.

Number of the records: 1