Number of the records: 1  

Grafické kalkulačky ve školské výuce

  1. TROJÁK, Jan. Grafické kalkulačky ve školské výuce. 1. vyd. Praha : Prometheus, 1996. 63 s. Praxe učitele matematiky - fyziky - informatiky. ISBN 80-7196-051-9.

Number of the records: 1