Number of the records: 1  

Automatizačná technika

  1. SÝKORA, Jiří. Automatizačná technika : technický prekladový slovník. Bratislava : Alfa, c1975 ; Berlin : VEB Verlag Technik. 1023 s.

Number of the records: 1