Number of the records: 1  

Použití stabilizovaného roztoku p-fenylendiaminu v lichenologii

  1. JARKOVSKÝ, Miroslav. Použití stabilizovaného roztoku p-fenylendiaminu v lichenologii. In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 136 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1972, s. 43-51 : il.
Number of the records: 1