Number of the records: 1  

Jak učiti analytické geometrii na reálných gymnáziích

  1. SIMERSKÝ, Mojmír. Jak učiti analytické geometrii na reálných gymnáziích. Praha : Jednota československých matematiků a fysiků, 1936. 38 s. Sbírka metodik pro střední školy.

Number of the records: 1