Number of the records: 1  

Devátý rok života

  1. KOEPKE, Hermann. Devátý rok života : jeho význam ve vývoji dítěte. Vyd. 1. Praha : Agentura Strom, 1998. 93 s. Škola 21. Nové trendy ; sv. 3. ISBN 80-86106-01-2.

Number of the records: 1