Number of the records: 1  

Podrobné osnovy branné výchovy pro obecné školy

  1. Podrobné osnovy branné výchovy pro obecné školy : podle normálních osnov ministerstva školství a národní osvěty ze dne 10. března 1938, čís.34.419-I. V Praze : Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1938. 125 s. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u4221.pdf>

Number of the records: 1