Number of the records: 1  

Vybrané mikroskopické reakce některých kationtů

  1. JARKOVSKÝ, Miroslav. Vybrané mikroskopické reakce některých kationtů. In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 78 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1970, s. 5-20 : 8 obr. + 8 s. obr. příl.
Number of the records: 1