Number of the records: 1  

Němčina pro jazykové školy

  1. HÖPPNEROVÁ, Věra - BERGLOVÁ, Eva - MAREŠOVÁ, Eva. Němčina pro jazykové školy. 4. 2. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1990. 446 s. ISBN 80-04-25051-3.

Number of the records: 1