Number of the records: 1  

Základy geologie pro IV. ročník gymnázií

  1. ELIÁŠ, Mojmír. Základy geologie pro IV. ročník gymnázií : experimentální učební text volitelné skupiny odborných předmětů : základy ložiskové geologie. 2. vyd. Praha : Státní nakladatelství technické literatury, 1984. 239 s. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u4227.pdf>

Number of the records: 1