Number of the records: 1  

Přehled hospodářského zeměpisu světa

  1. MATOUŠEK, Vladimír - DOUBRAVA, Josef. Přehled hospodářského zeměpisu světa : učební text pro 2. pololetí 9. ročníku základní devítileté školy. 4. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1962. 60 s. Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u197.pdf>

Number of the records: 1