Number of the records: 1  

Neživá příroda pro pátý postupný ročník

  1. HENEK, Tomáš - MOKRÝ, Vladimír. Neživá příroda pro pátý postupný ročník. Vyd. 3. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 150 s., 16 s. obr. příl. Učebnice všeobecně vzdělávacích škol. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u198.pdf>

Number of the records: 1