Number of the records: 1  

Severovýchodočeské rozdíly v kvantitě samohlásek

  1. DEJMEK, Bohumír. Severovýchodočeské rozdíly v kvantitě samohlásek. In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 126 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1977, s. 23-36.
Number of the records: 1