Number of the records: 1  

K otázce chyb při kódování v ústní komunikaci v cizím jazyce

  1. VESELÝ, Josef. K otázce chyb při kódování v ústní komunikaci v cizím jazyce : (na materiále ruského jazyka). In Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové 127 s. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971, s. 105-123.
Number of the records: 1