Number of the records: 1  

Dějepis všeobecný pro vyšší třídy škol středních

  1. GINDELY, Antonín - JIREČEK, Konstantin Josef. Dějepis všeobecný pro vyšší třídy škol středních. Díl I, Věk starý. 2., přeprac. vyd. V Praze : F. Tempský, 1877. 321 s., mapy. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u4369-1-txt.pdf>

Number of the records: 1