Number of the records: 1  

Normální učebné osnovy pro obecné školy s českým vyučovacím jazykem v Čechách a na Moravě

  1. Normální učebné osnovy pro obecné školy s českým vyučovacím jazykem v Čechách a na Moravě. Praha : Školní nakladatelství, 1939. 82, xiv s. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u4487.pdf>

Number of the records: 1