Number of the records: 1  

Slovník latinsko-česko-německý k latinským klasikům čítaným na gymnasiích českých

  1. VOJÁČEK, Václav. Slovník latinsko-česko-německý k latinským klasikům čítaným na gymnasiích českých. 2., opr. vyd. V Praze : I.L. Kober, 1878. 1235 s. Available on Internet: <http://lib.uhk.cz/titulek/u537.pdf>