Number of the records: 1  

Vyučování slohu na vyšším stupni základní školy

  1. HUBÁČEK, Josef. Vyučování slohu na vyšším stupni základní školy. Vyd. 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 239 s. Odborná literatura pro učitele.

Number of the records: 1