Number of the records: 1  

Úlohy z matematiky pro IV. ročník gymnázií

  1. VYŠÍN, Jan. Úlohy z matematiky pro IV. ročník gymnázií. 4. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. 470 s. Pomocné knihy pro žáky.

Number of the records: 1