Number of the records: 1  

Učební osnovy základní školy

  1. Učební osnovy základní školy : matematika 5. - 8. ročník : matematicko-fyzikální praktika (Povinně volitelná a nepovinný předmět) 7. - 8. ročník : cvičení z matematiky (Nepovinný předmět) 5. - 8. ročník. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 47 s. Učební osnovy základní školy.

Number of the records: 1