Number of the records: 1  

Počátky deskriptivní geometrie s naukou o kuželosečkách pro čtvrtou třídu škol reálných

  1. RAŠÍN, Karel - KLÍR, Karel. Počátky deskriptivní geometrie s naukou o kuželosečkách pro čtvrtou třídu škol reálných. V Praze : Nákladem České grafické akc. společnosti Unie, 1911. 76 s. Available on Internet: <http://lib.uhk.cz/titulek/u1072.pdf>