Number of the records: 1  

Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty

  1. SEDLÁČEK, August - RŮŽEK, Vladimír. Atlasy erbů a pečetí české a moravské středověké šlechty. Svazek 2, Atlas erbů. Čechy (1. část). Vyd. 1. Praha : Academia, 2001. 502 s. ISBN 80-200-0933-7.

Number of the records: 1