Number of the records: 1  

Všeobecný zeměpis

  1. SOBEK, František. Všeobecný zeměpis. Díl druhý pro druhou a třetí třídu škol gymnasijních a druhou až čtvrtou třídu realní. 3. vyd. V Praze : I.L. Kober, 1895. 154 s. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1256-2-txt.pdf>

Number of the records: 1