Number of the records: 1  

Zeměpis pro kursy k doplnění základního vzdělání

  1. ŽĎÁRSKÝ, Bohuslav. Zeměpis pro kursy k doplnění základního vzdělání. 3. dopl. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1961. 173 s. Učební texty pro mimořádné způsoby studia. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1538.pdf>

Number of the records: 1