Number of the records: 1  

Studie o současných hypokoristických podobách rodných jmen v češtině

  1. PASTYŘÍK, Svatopluk. Studie o současných hypokoristických podobách rodných jmen v češtině. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. 140 s. ISBN 80-7041-569-X.

Number of the records: 1