Number of the records: 1  

Metodická příručka k českým čítankám, které pro nižší třídy středních škol sestavili F.V. Vykoukal a Frant. Holeček

  1. HOLEČEK, František - PROCHÁZKA, Antonín. Metodická příručka k českým čítankám, které pro nižší třídy středních škol sestavili F.V. Vykoukal a Frant. Holeček. Díl III. V Praze : Jednota českých filologů, 1935. 75 s., příl. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1374-3.pdf>

Number of the records: 1