Number of the records: 1  

Učebnice zeměpisu pro ústavy učitelské

  1. ZACHYSTAL, František. Učebnice zeměpisu pro ústavy učitelské. Díl první, (Pro první ročník). Vyd. 5., přeprac. V Praze : Nákladem České grafické Unie, 1931. 180 s. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1101-1.pdf>

Number of the records: 1