Number of the records: 1  

Příručka mravouky pro školy obecné

  1. NOVOTNÝ, Oldřich Josef. Příručka mravouky pro školy obecné. V Praze : Nákladem Ústředního nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1921. 144 s. Sbírka časových spisů pedagogických ke školské praksi ; 7. Available on Internet: <http://arl.uhk.cz/titulaky/u1148.pdf>

Number of the records: 1