Number of the records: 1  

Úkoly k stylistickým cvičením a překladům z jazyka českého na jazyk latinský

  1. FRANTA, Ondřej. Úkoly k stylistickým cvičením a překladům z jazyka českého na jazyk latinský. Díl I., Pro I. třídu vyššího gymnasia. V Praze : I.L. Kober, 1871. 89 s.

Number of the records: 1