Number of the records: 1  

Sbírka úloh z aritmetiky pro 6. a 7. ročník

  1. KINDL, Karel. Sbírka úloh z aritmetiky pro 6. a 7. ročník. Vyd. 9. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 326 s. Pomocné knihy pro žáky.

Number of the records: 1