Number of the records: 1  

Vyučování čtení v 2. ročníku

  1. ŠLAJER, Josef - ŠMERHOVSKÝ, Karel. Vyučování čtení v 2. ročníku. Vyd. 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1963. 144 s. Příručky pro učitele.