Number of the records: 1  

Optimální působení tělesné zátěže a výživy

  1. Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka : X. interdisciplinární sjezd s mezinárodní účastí : 2. - 3. září 2003, Hradec Králové. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2003. 205 s. ISBN 80-7041-989-X.

Number of the records: 1