Number of the records: 1  

Optimální působení tělesné zátěže a výživy

  1. Optimální působení tělesné zátěže a výživy : Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka : sborník z [XI. ročníku] konference s mezinárodní účastí : 7. - 8. září 2004, Hradec Králové. Vyd. 1. Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. 279 s. ISBN 80-7041-666-1.

Number of the records: 1