Number of the records: 1  

Čítanka pro druhý ročník

  1. ŠMERHOVSKÝ, Karel. Čítanka pro druhý ročník. Vyd. 15. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 230 s., obr. příl. Učebnice pro základní devítileté školy.

Number of the records: 1