Number of the records: 1  

Vlastivěda pro 4. ročník základní devítileté školy

  1. ŘÍHA, Bohumil. Vlastivěda pro 4. ročník základní devítileté školy. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1962. 120 s. Učebnice pro základní devítiletou školu.

Number of the records: 1