Number of the records: 1  

Matematika pro 3. ročník základní devítileté školy

  1. KABELE, Jiří - JANKŮ, Marie - ZELINA, Ladislav. Matematika pro 3. ročník základní devítileté školy : pokusný učební text pro žáky. I. část. Vyd. 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1976. 76 s. Učebnice pro základní devítileté školy.

Number of the records: 1