Number of the records: 1  

Přehled hospodářského zeměpisu světa

  1. MATOUŠEK, Vladimír - DOUBRAVA, Josef. Přehled hospodářského zeměpisu světa : [pro 2. pololetí devátého ročníku dvanáctiletky a pro přechodné deváté ročníky základního vzdělávání na školách všeobecně vzdělávacích. Vyd. 2. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1960. 47 s. Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy.

Number of the records: 1