Number of the records: 1  

Dějiny lidstva

  1. LANYI, Karel. Dějiny lidstva. I., Dějiny starověkého lidstva. Ve Vídni : V prodeji c.k. nakladatelstva školních kněh u sv. Anny na svatojanské ulici, 1852. xvi, 196 s.

Number of the records: 1