Number of the records: 1  

Russkij jazyk

  1. VLČEK, Josef. Russkij jazyk : učebnice pro 3. ročník středních škol. 4. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1980. 309 s. Učebnice pro střední školy.

Number of the records: 1