Number of the records: 1  

Fyzika 8 pro 8. ročník [základní devítileté školy]

  1. CHYTILOVÁ, Marta - LEHÁR, František - TRUKSA, František. Fyzika 8 pro 8. ročník [základní devítileté školy]. Vyd. 15. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1978. 124 s. Učebnice pro základní devítileté školy.

Number of the records: 1