Number of the records: 1  

Matematika pro I. ročník gymnázia

  1. SMIDA, Jozef. Matematika pro I. ročník gymnázia : experimentální učební text. 1. část. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 146 s. Učebnice pro střední školy.

Number of the records: 1