Number of the records: 1  

Dějepis pro 9. ročník základní devítileté školy

  1. DOHNAL, Miloň. Dějepis pro 9. ročník základní devítileté školy. 3. přeprac. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1973. 296 s. Učebnice pro základní devítiletou školu.

Number of the records: 1