Number of the records: 1  

Československo 8

  1. DOUBRAVA, Josef - MAŘAN, Stanislav. Československo 8 : učebnice zeměpisu pro 8. ročník základní devítileté školy. Vyd. 11. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1975. 317 s. Učebnice pro základní devítiletou školu.

Number of the records: 1