Number of the records: 1  

Matematika pro 8. ročník základní školy

  1. BOBOK, Ján. Matematika pro 8. ročník základní školy : pokusná učebnice. II. díl. Vyd. 1. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1979. 184 s. Učebnice pro základní školy.

Number of the records: 1